Factors de Creixement

Factors de Creixement - Actua Girona

Factors de Creixement

Els Factors de Creixement, són proteïnes amb un paper essencial en el procés de regeneració tissular. L’aplicació terapèutica dels factors de creixement estimula i accelera els processos de cicatrització i regeneració tissular.

La tecnologia PRGF ha obert noves possibilitats terapèutiques a la medicina esportiva i a la traumatologia en general.

Els factors de creixement estan localitzats tant a l’interior de les plaquetes com en el plasma sanguini.

El PRGF és plasma sanguini, ric en factors de creixement, és un concentrat de factors de creixement i proteïnes amb activitat biològica obtingut d’una font còmoda i segura, com és la sang del propi pacient, sense córrer cap risc.

Medicina esportiva
Cirugia ortopèdica i traumatologia
Tractaments d'úlceres i lesions vasculars
Cirugia estètica i reparadora
Odontologia