Rehabilitació

Rehabilitació - Actua Girona

Rehabilitació

La Rehabilitació és conjunt de procediments mèdics que tenen com objectiu aconseguir el màxim potencial físic possible dins de cada deficiència fisiològica o anatòmica, intentant restablir o restaurar la salut.

Introducció
La rehabilitació ha d’actuar tant en la causa de la discapacitat com en els efectes produïts per la malaltia per poder augmentar la funció perduda i millorar així la qualitat de vida de la persona.

Quan es produeix una lesió esportiva realitzar una teràpia de rehabilitació adequada és essencial per poder recuperar la forma física que teníem abans i poder seguir amb l’activitat que fèiem amb normalitat.

Treball de propioreceptiu, coordinació, equilibri, resistència i potenciació muscular
Prevenció de lesions i /o recidives
Adreçat a patologies d’extremitats inferiors: esquinç de turmell, condropatia de ròtula...
Intervencions Quirúrgiques: osteotomia, plàstica del LCA, artroscòpia
Tendinopatia de ròtula
Malalties de creixement
Patologia coxofemoral